Ważne adresy:

- PCPR - (89) 741 04 93
- "Niebieska Linia" - 801-12-00-02
- :Pomarańczowa Linia" - 801-14-00-68
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku 87 428-40-30 (przychodnia/poradnia, detoksykacja)
- Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach (koło Ełku ) 87 619-93-26
- Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego  Oddział odwykowy 89 678-53-10
- Szpital w Węgorzewie - oddział detoksykacyjny
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
PUNKT  KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych problemami przemocy
STRONA GŁÓWNA-->

I. KONSULTACJE I PORADY

SPECJALISTA ds. MEDIACJI  RODZINNYCH
mgr Halina Chorążewicz (psycholog)
poniedziałki: 13:00 - 18:00 pokój nr 5

PSYCHOLOG
mgr Halina Sierpińska
wtorki: 13:00 - 15:00 poradnictwo indywidualne - pokój nr 5
15:00 -16:00  poradnictwo grupowe


KONSULTANT DS.  UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
Sławomir Kołakowski
Poniedziałki: 16:30 - 18:00
czwartki:    17:00 - 20:00 pokój nr 5 (możliwość pracy w terenie)

PRAWNIK
mgr Marta Bułajewska
środy:  12:00 - 16:00 pokój nr 5 (możliwość pracy w terenie)


SEKRETARZ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PIECKACH
Katarzyna Kozak
czwartki:   15:15 -18:00 pokój nr 20

ASYSTENT RODZINY
mgr Elżbieta Niedźwiecka
mgr Iwona Malewska-Nowak
piątki: 8:00 - 10:00 pokój nr 5


Grupy Samopomocowe
Al - anon - dla osób współuzaleznionych i członków ich rodzin
wtorki: 15:00 - 16:30

Grupa AA  "NADZIEJA" dla osób uzależnionych
czwartki  17:30 - 19:30