AKTUALNOŚCI 2019/2020
Portal Funduszy Europejskich
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE ORAZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZINY W POWIECIE MRĄGOWSKIM
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH JEST UCZESTNIKIEM PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD).
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY PIECKI NA LATA 2016 - 2022
GOPS JAKO REALIZATOR I KOORDYNATOR DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015-2018 PODJĄŁ WSPÓŁÓPRACĘ I PRZYŁĄCZYŁ SIĘ DO DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIĄTOWĄ POLICJI W MRĄGOWIE

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PIECKI NA LATA 2017-2020
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
KATALOG WSPARCIA RODZIN
OPRACOWANY PRZEZ
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pieckach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. księgowo-kadrowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Pieckach

Ogłoszono w dniu:
3.01.2019 - Ogłoszenie o naborze
3.01.2019 - Załaczniki nr 1a, 1b
9.01.2019 - Protokół z otwarcia ofert
10.01.2019 - Informacja o wynikach naboru
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

wyłonienie specjalistów do pełnienia dyżurów do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach :
- psychologa,
- specjalisty ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego,
- konsultanta ds. uzależnień i współuzależnionych

Ogłoszono w dniu:
8.01.2019 - Zapytanie Ofertowe
8.01.2019 - Załącznik nr 1 do ZO
16.01.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty HS
16.01.2019 r. - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty HC
16.01.2019 r. - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SK
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019 r, w ilości 6000 l

Ogłoszono w dniu:
10.01.2019 - Zapytanie ofertowe
10.01.2019 - Oferta
17.01.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

- Wyłonienie wychowawcy,do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 6 godzin tygodniowo.   (dwa razy w tygodniu 4 i 2 godziny)

- Wyłonienie instruktora do prowadzenia zajęć teatralno-artystycznych w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 3 godziny tygodniowo   (raz w tygodniu 3 godziny)

- Wyłonienie pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Mrowisko" w Nawiadach (raz w tygodniu3 godz.)

Ogłoszono w dniu:
22.01.2019 - Zapytanie ofertowe
22.01.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
22.01.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
22.01.2019 - Ramowy program zajęć
29.01.2019 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
Więcej-->
Powiat mrągowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACYW POWIECIE MRĄGOWSKIM (IV)"

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych
do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

- Wyłonienie wychowawcy,do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 6 godzin tygodniowo.   (dwa razy w tygodniu 4 i 2 godziny)

- Wyłonienie instruktora do prowadzenia zajęć teatralno-artystycznych w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 3 godziny tygodniowo   (raz w tygodniu 3 godziny)

- Wyłonienie pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Mrowisko" w Nawiadach (raz w tygodniu3 godz.)

Ogłoszono w dniu:
30.01.2019 - Zapytanie ofertowe
30.01.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
30.01.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
30.01.2019 - Ramowy program zajęć
8.02.2019 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019 r.

- Wyłonienie wychowawcy,do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 6 godzin tygodniowo.   (dwa razy w tygodniu 4 i 2 godziny)

- Wyłonienie instruktora do prowadzenia zajęć teatralno-artystycznych w placówce wsparcia dziennego  świetlicy opiekuńczo - wychowawczej " Mrowisko" w Nawiadach w wymiarze czasu pracy 3 godziny tygodniowo   (raz w tygodniu 3 godziny)

- Wyłonienie pedagoga do prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Mrowisko" w Nawiadach (raz w tygodniu3 godz.)

Ogłoszono w dniu:
8.02.2019 - Zapytanie ofertowe
8.02.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
8.02.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
8.02.2019 - Ramowy program zajęć
20.02.2019 - Protokół z otwarcia ofert
20.02.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Kampania pod hasłem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się po poradę w dniach 18 lutego - 22 lutego 2019 r.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wielu innych instytucji.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Gmina Piecki
Mieszkańcy gminy Piecek mają możliwość  korzystania z nieodpłatnych porad w Punkcie Konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Pieckach
- psycholog    - wtorek  godz. 13-17
- mediator  rodzinny - poniedziałek  13 -18
Ponadto w dniu 21 lutego 2019 r. w świetlicy w GOPS w Pieckach odbędzie  się otwarte, nieodpłatne spotkanie  informacyjno-profilaktyczne  prowadzonych przez funkcjonariusz KPP w Mrągowie na temat  oszustw  tj.  metoda na wnuczka, fałszywego policjanta, pracownika OPS , szybki kredyt ( chwilówka)itp. stosowanych  w stosunku do osób starszych, samotnych.
W siedzibie GOPS Piecki  w „kąciku seniora” można nieodpłatnie nabyć  materiały informacyjne- edukacyjne  na temat różnego rodzaju przemocy

Zapraszamy do udziały.
Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przystąpił do projektu "System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON". W ramach tego projektu przekazany został  nieodpłatnie tablet dla GOPS Piecki który ma służyć wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w ubieganiu się o środki PFRON drogą elektroniczną
Więcej-->
III obchody " Gminnych Dni Trzeźwości" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Piecki

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach we współpracy z  Grupą Samopomocową AA ,,Nadzieja” w Pieckach  organizuje w dniach   20 luty - 4 marca 2019 r.  III obchody " Gminnych Dni Trzeźwości".
Więcej-->
Program obchodów III Gminnych Dni Trzeźwości
KONKURS RECYTATORSKI „SPOTKANIE Z POEZJĄ”

Dnia 13 marca 2019r. w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w placówce wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach wychowawca Iwona Malewska- Nowak zorganizowała konkurs recytatorski pn. „Spotkanie z poezją”
Więcej-->
OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór do  programu korekcyjno-edukacyjnego dla  sprawców przemocy w rodzinie, finansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Program skierowany jest do pełnoletnich osób,  które nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji  oraz  stosujących przemoc wobec swoich bliskich.
Zajęcia w formie spotkań indywidualnych  i warsztatów grupowych dla uczestników programu prowadzą specjaliści z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.
Udział w programie i konsultacje są bezpłatne. Chętne osoby zapraszamy                         do udziału w programie  a instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy do współpracy. Planowany termin realizacji programu marzec - czerwiec 2019r.
Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w  PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.
Wszelkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, www.pcpr.powiat.mragowo.pl
WARSZTATY DLA ODBIORCÓW ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  Z CARITAS PODPROGRAM 2018

W dniu 21.03.2019r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się warsztaty nt zdrowego odżywiania się  i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności pod nazwą „ Jemy- nie marnujemy”.
Więcej-->
WARSZTATY DLA ODBIORCOW ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH  Z CARITAS PODPROGRAM 2018 (1) WARSZTATY DLA ODBIORCOW ARTYKULOW ZYWNOSCIOWYCH  Z CARITAS PODPROGRAM 2018 (3)
Więcej-->
Warsztaty wielkanocne z asystentami rodziny w GOPS Piecki

Dnia 04 kwietnia 2019r w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się warsztaty wielkanocne dla rodzin z dziećmi, które zostały przeprowadzone przez asystentów rodzin.
Więcej-->
Warsztaty wielkanocne z asystentami rodzin (1) Warsztaty wielkanocne z asystentami rodzin (7)
DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PIECKI W 2018 r.
Praca interdyscyplinarna nad "Lokalnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie".

W GOPS w Pieckach w  dniu 22 maja odbyło sie spotkanie grupy roboczej w sprawie  utworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2013.
Więcej-->
Lokalny program przemoc w rodzinie (1) Lokalny program przemoc w rodzinie (2)
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500+ WAŻNE!

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Więcej-->
„BADŹMY RAZEM” - wyjazd rodzinny

Dnia 05 czerwca 2019r. asystenci rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny oraz realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny zorganizowali wyjazdowe spotkanie teatralne dla rodzin z terenu Gminy Piecki pod hasłem „BĄDŹMY RAZEM”,
Więcej-->
Badzmy razem (2)
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Opieka nad chorym członkiem rodziny w domu wiąże się z dużym obciążeniem zarówno psychicznym, fizycznym jak i wykluczeniem społecznym.
Więcej-->
Ulotka_DL2019___-page-001 Ulotka_DL2019___-page-002
Lista ośrodków które przystąpiły do projektu. Stan na dzień 07.06.2019 --->
Lokalne Obchody w Ramach XXI Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny  Pod  Hasłem 
Małżeństwo - Dobre Relacje-Silna Rodzina
Biuletyn XXI Dni Rodziny Plakat XXI Dni Rodziny
Planowane wydarzenia -->
„Rodzina jest miłością i radością”- konkurs plastyczny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny ogłosił konkurs plastyczny pn. „Rodzina jest miłością i radością”
Więcej-->
Rodzina jest miloscia i radoscia konkurs plastyczny (1) Rodzina jest miloscia i radoscia konkurs plastyczny (2)
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2017-2020.

- Wyłonienie wychowawcy podwórkowego (do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego) - placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki m.in. w Nawiadach, Dłużcu, Głognie, Lipowie.

Ogłoszono w dniu:
19.06.2019 - Zapytanie ofertowe
19.06.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
19.06.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
19.06.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
02.07.2019 - Protokół z otwarcia ofert
02.07.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY „Rodzina jest miłością i radością”

10 czerwca 2019r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pn. „Rodzina jest miłością i radością” organizowany w ramach XXI Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny.  Komisja konkursowa, w skład której wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach:
WMDR 2019 (10)
Więcej-->
Harmonogram zajec lipiec sierpien 2019
HARMONOGRAM ZAJĘĆ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE PIECKI PROWADZONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
NA OKRES LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 R.
Seniorzy seniorom (2) Seniorzy seniorom (3)
,,Seniorzy -Seniorom'' w Bobrówku

W dniu 27.05.2019, w ramach Warmińsko -Mazurskich Dni Rodziny  pod hasłem ,,Małżeństwo -Dobre relacje -Silna rodzina''  Klub Integracji Społecznej  działający w strukturach  GOPS w Pieckach  zorganizował w Bobrówku z uczestnikami KIS spotkanie pn. ,,Seniorzy -Seniorom''
Więcej-->
kampania infor. 500plus
Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” w GOPS w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który jest Beneficjentem projektu realizowanego w Partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy i Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
Szkolenia dla osob 65 Szkolenia dla osob 65 (2)
Więcej-->
,,OPIEKUN RODZINNY NIE MUSI BYĆ SAM. PROGRAM WSPARCIA OPIEKUNÓW RODZINNYCH OSÓB ZALEŻNYCH W DOMACH''

        W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach  w ramach projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' realizowanego przez Fundację Hospicyjną z Gdańska, której partnerem jest Fundacja PZU,  w dniu 08.07.2019 od godz.12.30 -16.30 odbędzie się pierwsze z pięciu jednodniowych szkoleń dla opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych ze względu na chorobę lub wiek.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Więcej informacji
Agnieszka Wasyk
Koordynator Klubu Integracji Społecznej
tel. 89 741 38 90
Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH
KAMPANIA INFORMACYJNA 500+
NA PLACU PRZED BUDYNKIEM GOPS PIECKI ODBĘDZIE SIĘ
5 LIPCA 2019 PO GODZ 14.00
ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PRZEPRASZAMY
Program działań Klubu Integracji Społecznej działającego
w  GOPS Piecki  2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2017-2020.

- Wyłonienie wychowawcy podwórkowego (do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego) - placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki m.in. w Nawiadach, Dłużcu, Głognie, Lipowie.

Ogłoszono w dniu:
03.07.2019 - Zapytanie ofertowe
03.07.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
03.07.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
03.07.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
18.07.2019 - Protokół z otwarcia ofert
18.07.2019 - Informacja do zapytania ofertowego - brak ofert
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2017-2020.

- wyłonienie animatora organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i rodzin w formie pracy podwórkowej w plenerze lub na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki.

Ogłoszono w dniu:
03.07.2019 - Zapytanie ofertowe
03.07.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
03.07.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
03.07.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
18.07.2019 - Protokół z otwarcia ofert
19.07.2019 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
WARSZTATY GARNCARSKIE

Dnia 05 lipca 2019r. w ramach zajęć Klubiku Profilaktyki Pozytywnej działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach dzieci wraz z wychowawcą odwiedziły Muzeum Regionalne im. W. Dermackiej w Pieckach.
Garncarstwo (1) Garncarstwo (9)
Więcej-->
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów

   W świetlicy KIS w GOPS Piecki w dniu 05.07.2019 odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów'',realizowany przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Szkolenia komputerowe dla seniorów (1) Szkolenia komputerowe dla seniorów (2)
Więcej-->
WAKACYJNE ZABAWY Z POMYSŁEM

Dzieci rozpoczęły wakacje, ale placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach działa bez przerwy i zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.
Wakacyjne zabawy z pomyslem (4) Wakacyjne zabawy z pomyslem (5)
Więcej-->
Harmonogram spotkan z Doradca ds. Przedsiebiorczosci Spolecznej
Harmonogram spotkań z Doradcą ds. Przedsiębiorczości Społecznej - Piecki:
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach'' w GOPS w Pickach

W dniu 08.07.2019 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, w świetlicy KIS rozpoczęto realizację  projektu Fundacji  Hospicyjnej z Gdańska pod hasłem: ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia dla osób zależnych w domach''.
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1)
Więcej-->
PROJEKTY REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w 2018/2019
WAŻNA INFORMACJA DOT. PROGRAMU "DOBRY START"

Dnia 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6.
Więcej-->

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania

pn.  "Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Piecki,  podzielone na II części"

Ogłoszono w dniu:
01.08.2019 - SIWZ
01.08.2019 - Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi
01.08.2019 - Załączniki od 1 do 5
01.08.2019 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla części I
01.08.2019 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy dla części II
02.08.2019 - Zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ
02.08.2019 - Załączniki od 1 do 5 (zmieniony)
09.08.2019 - Informacja o sesji otwarcia ofert
22.08.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

OGŁASZA

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PIECKI NA 2019 ROK

Ogłoszono w dniu:
2.08.2019 - Załącznik nr 1 - KONKURS
2.08.2019 - Załącznik nr 2 - Wzór oferty
2.08.2019 - Załącznik nr 3 - druk sprawozdania
2.08.2019 - Załącznik nr 4 - Umowa na świadczenie usługi
12.08.2019 - Zawiadomienie o odwołaniu konkursu ofert

Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- ASYSTENT RODZINY

Dodano w dniu
05.08.2019 - Ogłoszenie o naborze
05.08.2019 - Oświadczenie - Zał. nr 1a
05.08.2019 - Klauzula - Zał. nr 1b
19.08.2019 - Informacja o wynikach naboru
(brak ofert)
Więcej-->

GOPS w Pieckach informuje, że przez cały miesiąc sierpień będą odbywały się zajęcia animacyjno-opiekuńcze dla dzieci i młodzieży w Lipowie w każdą środę w godzinach od 11.00 do 13.00.
Jednocześnie informujemy, że wyjątkowo zajęcia animacyjno-opiekuńcze w Pieckach odbędą się 14 sierpnia w godzina od 13.30 do 16.30.
Wesołe wakacje!

Wakacje trwają, a dzieci i młodzież świetnie się bawią spędzając czas na zajęciach animacyjno-opiekuńczych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
Więcej-->
Ognisko w Goleni  (2)
Rodzinny Piknik - Plakat
Więcej-->
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach

OGŁASZA

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PIECKI NA 2019 ROK

Ogłoszono w dniu:
27.08.2019 - Załącznik nr 1 - KONKURS
27.08.2019 - Załącznik nr 2 - Wzór oferty
27.08.2019 - Załącznik nr 3 - druk sprawozdania
27.08.2019 - Załącznik nr 4 - Umowa na świadczenie usługi
11.09.2019 - Protokół z otwarcia ofert
11.09.2019 - Wybór nakorzystniejszej oferty
W dniu 30 sierpnia 2019 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach pożegnamy wspólnie wakacje podczas Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej „Kolorowo, radośnie i zdrowo”.
Zapraszamy dzieci z rodzicami!
plakat AKCJI
WAKACJE JESZCZE TRWAJĄ

Przez ostatnie dwa tygodnie wiele się u nas wydarzyło. W Goleniu, Nawiadach, Pieckach i Lipowie było mnóstwo świetnej zabawy przy robieniu papierowych piór, jako ozdoby na ścianę
Więcej-->
WAŻNE !!! - INFORMACJA Z BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE
OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH


Szanowni Państwo,
    Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.
   
    W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu. Zakładając, że zostanie on ogłoszony w drugiej połowie sierpnia 2019 r.
dostawy produktów do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- ASYSTENT RODZINY

Dodano w dniu
02.09.2019 - Ogłoszenie o naborze
02.09.2019 - Oświadczenie - Zał. nr 1a
02.09.2019 - Klauzula - Zał. nr 1b
18.09.2019 - Protokół z otwarcia ofert
23.09.2019 - Informacja o wynikach naboru
Więcej-->
Zakończenie Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej pod hasłem „Kolorowo, radośnie i zdrowo”

Dnia 30 sierpnia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizowali przy budynku GOPS zakończenie Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej pod hasłem „Kolorowo, radośnie i zdrowo”.
Więcej-->
Kolorowo, radosnie i zdrowo (1) Kolorowo, radosnie i zdrowo (18)
Rodzinny Piknik  Edukacyjny z Ekonomią Społeczną zorganizowany przez gminę Mikołajki.

W dniu 8 września b.r. działający w GOPS w Pieckach Klub Integracji Społecznej był jednym z lokalnych partnerów Rodzinnego Pikniku  Edukacyjnego z Ekonomią Społeczną zorganizowanego przez gminę Mikołajki
.
Pikinik rodzinny Mikolajki (4) Pikinik rodzinny Mikolajki (5)
Więcej-->
Światowy Dzień FAS - kampania profilaktyczno - informacyjna 8 - 9 września

Już po raz trzeci w ramach realizacji Gminnej Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Piecki przeprowadzono kampanię profilaktyczno - informacyjną na temat FAS.
FAS 2019 (1) FAS 2019 (4)
Więcej-->
,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach''

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Fundację  Hospicyjną z Gdańska projektu ,,Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach'', sfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
Więcej-->
Opiekun rodzinny nie musi byc sam (1) Opiekun rodzinny nie musi byc sam (2)
Spotkania z okazji Międzynarodowego  Dnia Osób Starszych w ramach projektu ,, Babcia z klasą/Dziadek z klasą”.

Dzień 1 października obchodzony  jest jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który w 1990 roku  ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2019r.
Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Piecki na lata 2019-2023.

- wyłonienie animatora czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej w plenerze lub na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki.


Ogłoszono w dniu:
18.10.2019 - Zapytanie ofertowe
18.10.2019 - Załącznik nr  1 - Oferta
18.10.2019 - Klauzula dla kandydatów zał. 1b
18.10.2019 - Załącznik nr 2 - Ramowy program zajęć
29.10.2019 - Informacja do zapytania ofertowego
Więcej-->
Wizyta studyjna  przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej w GOPS w Pieckach

W dniu 25 października 2019 r. w Klubie Integracji Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyła się wizyta studyjna...
Więcej-->
W dniu 30 października 2019 r. na terenie szkół w Nawiadach i Pieckach odbędą się warsztaty pt. "Zrobić dilerowi na złość"
Informacja warsztaty Zrobic dilerowi na zlosc
OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA POD HASŁEM
„Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka"
PROGRAM OBCHODÓW
REGULAMINY KONKURSÓW LITERACKICH
PROJEKT SOCJALNY „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

W dniu 26 października 2019r. pracownicy socjalni GOPS Piecki Agnieszka Mieszała i Monika Niedzwiecka  w ramach projektu socjalnego „Ocalić od zapomnienia” wraz  z 15-osobową  grupą dzieci i młodzieży...
Ocalic od zapomnienia (4) Ocalic od zapomnienia (11)
Więcej-->
21 LISTOPADA JEST "DNIEM PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

Corocznie w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.
Przyznawanie nagrod Dzien Pracownika Socjalnego 2019 (1) Przyznawanie nagrod Dzien Pracownika Socjalnego 2019 (3)
Więcej-->
ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW GOPS PIECKI Z OKAZJI "DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO"
WARSZTATY WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WŁAŚCIWYM WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Dnia 07 listopada 2019 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach asystenci rodzin przeprowadzili warsztaty dla rodzin z dziećmi...
Ulotka Wsparcie rodzicow (1) Ulotka Wsparcie rodzicow (2)
Więcej-->
AKCJA WYLOSUJ ANIOŁA POWSTAŁA Z INICJATYWY RODZICÓW DZIECI LECZONYCH NA ODDZIALE HEMATOLOGII, ONKOLOGII I TRANSPLANTOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W LUBLINIE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do Akcji.
Dnia 22 listopada w świetlicy GOPS w Pieckach dzieci objęte wsparciem asystenta rodziny tworzyły przepiękne kartki świąteczne
Akcja Wylosuj Aniola - logo Akcja Wylosuj Aniola (1)
Więcej-->
TYDZIEŃ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RAMACH KAMPANII "BIAŁA WSTAŻKA"
STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET !
OCHRONA DZIECI PRZED PRZEMOCĄ - ZAJĘCIA Z EKSPERTAMI Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI W GOPS W PIECKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach nawiązał współpracę z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, na rzecz realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019 -2023”.
Więcej-->
Kampania " Biała Wstążka" w Pieckach

Kapania " Biała Wstążka" powstała z inicjatywy   mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tegoroczna akcja trwa od 26 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Więcej-->
„Wybieram Życie” - Projekt socjalny GOPS w Pieckach

W ramach działań wynikających z Gminniej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lat 2016-2022  oraz „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017-2020”  powstał projekt socjalny pn. ”Wybieram życie”.
Więcej-->
,,Przemoc domowa - przemoc rówieśnicza- odpowiedzialność za przemoc” szkolenie w GOPS w Pieckach z ekspertami Ministerstwa Sprawiedliwości
         
W ramach realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019 -2023” oraz ,, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2019 r.”, w dniach 11-12 grudnia b.r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się zajęcia dla młodzieży
Więcej-->
W dniu 20 listopada 2019 roku, jak co roku odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka pod hasłem: „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka" Janusz Korczak

W tym dniu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udali sie do szkół w Nawiadach i w Pieckach, gdzie przypinali uczniom znaczki wydane z tej okazji...
Więcej-->
17 grudnia 2019 r. w świetlicy w GOPS w Pieckach odbyła się wigilia  przygotowana przez seniorów z grupy teatralnej "Iskierka Nadzei".
Więcej-->
Jubileusz 10 - lecia istnienia "Iskierki Nadzei" - Gratulacje i podziękowania od pracowników GOPS Piecki
Gratulacje - Iskierka Nadzeii Jubileusz Iskierki Nadzei (2)
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
      
Z upoważnienia Wójta Gminy Piecki Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, na podstawie Zarządzenia Nr 181/2019 Wójta Gminy Piecki z dnia 20 grudnia 2019 roku zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Więcej-->
SPOTKANIE OPŁATKOWE W GOPS W PIECKACH W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA ZESPOŁU "SUKCES" ZA WPROWADZENIE W NASTRÓJ ŚWIĄTECZNY
Więcej-->
Warsztaty Bożonarodzeniowe

W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020 w GOPS w Pieckach 13 grudnia 2019r zorganizowano warsztaty bożonarodzeniowe. Czas przedświąteczny pełen jest pozytywnych emocji, magii i niepowtarzalnego uroku. Jest to doskonała okazja do kultywowania tradycji i obyczajów, czas ten sprzyja budowaniu więzi i przekazywaniu wartości wzajemnej miłości , pokoju i pojednania.
Więcej-->
INFORMACJA dotycząca POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014 -2020 BANKU ŻYWNOŚCI w Olsztynie

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Pieckach wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną  w Pieckach  jako partnerem Banku Żywności w Olsztynie, w zakresie realizacji  Programu Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa   2014- 2020   - Podprogram  2019  informuje, że produkty   żywnościowe wydawane   będą  w  magazynie w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 28A/1 ( naprzeciwko sklepu Express - Carrefour).

Planowane terminy wydawania żywności:
16 - 17 STYCZNIA 2020 r. (od 10.00 do 14.00)
18 - 19  LUTEGO  2020 r. (od 10.00 do 14.00)
17 - 18  MARCA  2020 r. (od 10.00 do 14.00)
08 - 09  KWIETNIA   2020 r. (od 10.00 do 14.00)

Odbiór żywności  tylko  dla  osób  posiadających
aktualne SKIEROWANIA wydane przez pracownika socjalnego GOPS w Pieckach.

Bliższe informacje pod nr tel. ( 89) 742 11 26
POPŻ współfinansowany jest  ze  środków  Europejskiego   Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 14.01.2020 r.

pn.  "Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół i oddziału przedszkolnego na terenie gminy Piecki"

Ogłoszono w dniu:
14.01.2020 - Zaproszenie do złożenia oferty
14.01.2020 - Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

14.01.2020 - Załącznik nr 2 - Zestawienie Menu
14.01.2020 - Załącznik nr 3 - Wykaz usług
14.01.2020 - Załącznik nr 4 - Wzór
23.01.2020 - Informacja z otwarcia ofert
29.01.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020 r

Ogłoszono w dniu:
20.01.2020 - Zapytanie ofertowe
20.01.2020 - Formularz Ofertowy
20.01.2020 - Wzór umowy
29.01.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
WARMIŃSKO - MAZURSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I POMOCY PRAWNEJ

ZAPRASZAMY DO ŚWIADCZONEJ BEZPŁATNEJ POMOCY

poniedziałki/wtorki od 8.00 do 13.00
środy/czwartki 13.30 - 18.30
Sapere Aude (2)
Wolontariusze z Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” z GOPS w Pieckach z wizytą w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

W ramach nawiązanej współpracy Kierownika GOPS Piecki P. Teresy Nowackiej z Dyrektorem Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku P. Ewą Ostrowską w dniu 20.01.2020r. grupa wolontariuszy...
Centrum Profilaktyki Gizycko (1) Centrum Profilaktyki Gizycko (2)
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2020r.

Przedmiot zamówienia:
wyłonienie specjalistów: konsultant ds. uzależnień i wspóluzależnień , psycholog, specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego, prawnik, pielęgniarka do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach,
Więcej-->
Projekt FOLM „Z natury do rynku pracy” ma za zadanie zmotywować młodych ludzi do działania, do rozwoju osobistego, poprzez kontakt z naturą...
Więcej-->
Spotkanie międzypokoleniowe z okazji ,, Dnia Babci i Dziadka” w GOPS Piecki

W ramach  ,, Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piecki  na lata 2017 - 2020”oraz projektu ,,Babcia z klasa, Dziadek z klasą ”w dniu 20 stycznia 2020r w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka”.
Więcej-->
,,Wszyscy bawią się wspaniale jak co roku w karnawale”

W ramach ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2020” i działania Klubiku Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica asystenci rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach zorganizowali bal karnawałowy dla rodzin z dziećmi .
Więcej-->
"Gminne Dni Trzeźwości"

Stało sie już tradycją, że na terenie Gminy Piecki odbywają sie corocznie "Gminne Dni Trzeźwości". Bedzie to już czwarta edycja , która potrwa od 8 lutego do 5 marca 2020 r. Obchody "IV Gminnych Dni Trzeźwości" jak co roku objęła swoim patronatem Pani Agnieszki Kurczewskiej Wójt Gminy Piecki.

W przygotowanie i realizację obchodów włączyli sie partnerzy:

•Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach, Urząd Gminy Piecki,
•Szkoła Podstawowa im. K. Wojtyły w Pieckach
•Grupa Samopomocowa AA "Nadzieja"
•Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji "Pegaz"


Program obchodów "IV Gminnych Dni Trzeźwości" -->
Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przystąpił do projektu "System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON". W ramach tego projektu przekazany został  nieodpłatnie tablet dla GOPS Piecki który służy wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w ubieganiu się o środki PFRON drogą elektroniczną.
Więcej-->
INFORMATOR -  INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZINY W POWIECIE MRĄGOWSKIM
Projekt "Kierunek - AKTYWIZACJA!"
w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród 288 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, o cechach zgodnych z grupą docelową. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez zapewnienie kompleksowych działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, wyznaczonych w opracowanej dla każdego uczestnika projektu ścieżce reintegracji.

Uczestnicy dzięki  projektowi w tej chwili odbywają staże na terenie Gminy Piecki min. w:
- GOPS w Piekach
- ZGKiM w Pieckach
- Spółdzienlnia Handlowa w Pieckach
- Urząd Gminy Piecki
- PPUH TARTAK Piecki

Strona projektu: https://projektyokcjo.pl/kierunek-aktywizacja/

Piecki, 28.02.2020 r.
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusemSARS-CoV-2
Zarządzenie z dnia 11 marca 2020
Więcej-->
Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu informacje o projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie:
„Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 lat pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (VI)”
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim (V)”
(V)
(VI)
CCI20200312
KORONAWIRUS - KOMUNIKATY KIEROWNIKA GOPS PIECKI
INFORMACJA dotycząca POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014 -2020 BANKU ŻYWNOŚCI w Olsztynie

Informujemy, że dystrybucja i wydawanie żywności z Banku Żywności w Olsztynie jest wstrzymana do odwołania.
Informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w związku z sytuacją epidemiczną uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. - INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE  OD GODZ 09.00 - 21.00.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

- REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

Dodano w dniu
19.03.2020 - Ogłoszenie o naborze
19.03.2020 - Oświadczenie - Zał. nr 1a
19.03.2020 - Klauzula - Zał. nr 1b
07.04.2020 - Protokół z otwarcia ofert / wybór najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
INFORMACJA - DYŻUR GOPS

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID - 19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach pełni dyżur telefoniczny, każdego dnia w godzinach 7.30 - 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy pod nr tel.: (89) 741-38-90 tel/fax; (89) 742-22-78; 573 346 055; 501 102 753.

Aktualne informacje i zalecenia nt. koronawirusa można pozyskać na stronie
www.gov.pl
Jak załatwić sprawy w GOPS
Komunikat 01/2020 w sprawie zawieszenia działalności KIS
KORONAWIRUS - KOMUNIKATY KIEROWNIKA GOPS PIECKI
Komunikat 02/2020 w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV i wywołanej nim choroby zakaźnej COVID-19
Apel do seniorow
Apel Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
„Zostańmy w domu - ale bądźmy w kontakcie!
Komunikat 03/2020 w sprawie dalszego zawieszenia działalności KIS
„Telefon zaufania aktywnie przeciwko koronawirusowi

Co teraz najważniejsze w czasie pandemii koronawirusa? Czy nie życzliwość, dobre słowo, zrozumienie? I koniecznie empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka. By dawać wsparcie, uspokojenie. Bo panika byłaby najgorszą rzeczą jaka mogłaby się nam przytrafić.
Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” (tel. 89/19 288 oraz 89/527 00 00) pracuje cały czas 24 h, 7 dni w tygodniu.

Przekazujemy adresy, kontakty do specjalistów czy wyspecjalizowanych instytucji. Blisko pracujemy z linią 112, olsztyńskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Andrzej Dramiński/Rzecznik prasowy
Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”.
Niosą pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna

Terytorialsi oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z Warmii i Mazur wspólnie wspierają osoby starsze, które ze względu na wiek są w podwyższonej grupie ryzyka. Każdego dnia w ramach tej grupy rośnie liczba osób objętych pomocą.


Wsparcie osób starszych polega na codziennym kontakcie telefonicznym oraz odpowiedzi na podstawowe potrzeby. W wielu miejscach w regionie kontakt telefoniczny jest niemożliwy, a dojazd do tych osób jest utrudniony. Wielu seniorów mieszka z dala od sklepów i aptek. Żołnierze i pracownicy ośrodków docierają nawet w najbardziej odległe miejsca województwa.
Więcej-->
KPRM zasady bezpieczenstwa
GDZIE JESZCZE ZNAJDZIESZ POMOC  ?
KORONAWIRUS - NIEZBĘDNE INFORMACJE
KONTAKT Z SANEPIDEM, ODZIAŁAMI ZAKAŻNYMI / PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE                 Z KORONAWIRUSEM
INFORMACJA dotycząca POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014 -2020 BANKU ŻYWNOŚCI w Olsztynie

Informujemy, że w sprawie wydawania żywności pracownicy socjalni będą kontaktować się indywidualnie z  osobomi które zostały zakwalifikowane do otrzymania żywności.
Komunikat 04/2020 Zmiana organizacji pracy w GOPS
Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki  w godzinach 13:00-15:00 można także skonsultować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
Komunikat 05/2020 w sprawie dalszego zawieszenia działalności KIS
„Podaruj bezdomnemu maseczkę”

Od 16 kwietnia  2020r obowiązuje w całym kraju nakaz zasłania ust i nosa w miejscach publicznych. Ten nakaz obowiązuje także osoby bezdomne. Trudno oczekiwać, że takie osoby same postarają się o maseczki ochronne.
Więcej-->
Komunikat 06/2020 w sprawie dalszego zawieszenia działalności KIS
Więcej-->
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH
w ramach Lokalnych obchodów XXII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem  ,,Dni Rodziny w Gronie Rodziny”
Więcej-->
Akcja ,,Szycie Maseczek” w KIS/GOPS w Pieckach.

Maseczki szyli uczestnicy KIS w swoich domach ( 2 osoby) i pracownicy GOPS, opiekunki, pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni itp. (w domach i w świetlicy KIS)
Więcej-->
Komunikat 07/2020 w sprawie odwieszenia działalności KIS
Informacja Starosty Mrągowskiego w sprawie poszerzenia zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Informacja Starosty Mrągowskiego w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach
Kompendium wiedzy w zakresie COVID-19 opracowane przez 4 Warmińsko - Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  w PIECKACH   INFORMUJE:

Już od 1 lipca 2020r. można składać wnioski na świadczenie Dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS
Więcej -->
PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ

GOPS w Pieckach informuje, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
Więcej -->
LETNI KLUBIK PROFILAKTYKI POZYTYWNEJ DZIECKA I RODZICA

Letni Klubik Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica jest realizowany w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodzin na 2017-2020 rok oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 
Celem tych działań jest wzmocnienie więzi rodzinnych, mocnych stron rodziny, niwelowanie słabych stron, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które spotykają zarówno rodzica, jak i dziecko. Przedstawienie oferty konstruktywnego spędzania wolnego czasu, przedstawienie zagrożeń wynikających z korzystania z internetu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ -->
23 lipca rozpoczęły się działania w ramach Letniego Klubik Profilaktyki Dziecka i Rodzica.
Dzieci i rodzice wzięli udział w zabawach integracyjnych, w których musieli odpowiadać na  pytania dotyczące codziennego życia w rodzinie. 
Więcej -->
W dniu 30 lipca 2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach działań Letniego Klubiku Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica odbyło się  kolejne już spotkanie rodziców z dziećmi.
W czasie spotkania rodzice uczestniczyli w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych.
Letni Klubik Profilaktyki Dziecka i Rodzica - 30 lipca (1) Letni Klubik Profilaktyki Dziecka i Rodzica - 30 lipca (5)
Więcej -->
W dniu 4 sierpnia 2020 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach działań Letniego Klubiku Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica odbyło się  kolejne spotkanie z dziećmi i ich rodzicami.
Letni Klubik Profilaktyki Dziecka i Rodzica - 4 sierpnia (1) Letni Klubik Profilaktyki Dziecka i Rodzica - 4 sierpnia (2)
Więcej -->
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 18.08.2020 Przedmiot zamówienia : pn. "Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół i oddziału przedszkolnego na terenie gminy Piecki"

Ogłoszono w dniu:
18.08.2020 - Zaproszenie do złożenia oferty
18.08.2020 - Załaczniki do oferty nr 1,2,3,4
27.08.2020 - Informacja z otwarcia ofert
31.08.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Wesołe lato dzięki wolontariuszom Citi

Wakacje powoli zbliżają się ku końcowi. W tym roku, ze względu na wciąż trwającą pandemię, dzieci spędziły ten czas głównie w domach, gdyż niemożliwe było zorganizowanie wypoczynku w większych grupach, a spędzanie czasu na świeżym powietrzu zostało ograniczone do własnej rodziny lub niewielkiej grupy najbliższych kolegów i koleżanek z podwórka.
Więcej-->
Profilaktyczna Akcja  Wakacyjna
w ramach Letniego  Klubiku Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica  GOPS  w Pieckach
20 sierpnia 2020r  godz. 13.00 - 15.00


TURNIEJ RODZIN
Pod hasłem,, Rodziną jesteśmy silni”
Więcej-->
Obchody Światowego Dnia FAS
9 września 2020 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
PROGRAM-->
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usług: SZKOŁA DLA RODZICÓW - w ramach realizacji Projektu pt. „Rodzina to podstawa - program wsparcia rodzin w Gminie Piecki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszono w dniu:
8.09.2020 - Zapytanie ofertowe
8.09.2020 - Załacznik nr 1  - oferta
8.09.2020 - Załącznik nr 1a - Oświadczenie
8.09.2020 - Załącznik nr 1b - Klauzula
08.09.2020 - Załącznik nr 1c - Oświadczenie o niekaralności
15.09.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert
15.09.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi: Opieka nad dziećmi podczas warsztatów ,,SZKOŁA DLA RODZICÓW'' - w ramach realizacji Projektu pt. "Rodzina to podstawa - program wsparcia rodzin w Gminie Piecki'' realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszono w dniu:
8.09.2020 - Zapytanie ofertowe
8.09.2020 - Załacznik nr 1  - oferta
8.09.2020 - Załącznik nr 1a - Oświadczenie
8.09.2020 - Załącznik nr 1b - Klauzula
08.09.2020 - Załącznik nr 1c - Oświadczenie o niekaralności
15.09.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert (brak ofert)

Światowy Dzień FAS- 9 września

FAS to inaczej Alkoholowy zespół płodowy. Święto ma na celu uświadamianie kobiet, że picie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne dla płodu. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland  w Nowej Zelandii, a w Polsce w 2001 roku.
Więcej-->

Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi: Zajęcia profilaktyczne dla dzieci  w ramach realizacji projektu pt. "Rodzina to podstawa -program wsparcia rodzin w Gminie Piecki''  realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszono w dniu:
10.09.2020 - Zapytanie ofertowe
10.09.2020 - Załacznik nr 1  - oferta
10.09.2020 - Załącznik nr 1a - Oświadczenie
10.09.2020 - Załącznik nr 1b - Klauzula
10.09.2020 - Załącznik nr 1c - Oświadczenie o niekaralności
17.09.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert
24.09.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
W ramach  obchodów Światowego Dnia FAS w dniu 13 września 2020 roku podczas "Święta Chleba", zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury "Pegaz" na terenie Muzeum Regionalnego w Pieckach działał Mobilny Punkt Profilaktyki w ramach  obchodów Światowego Dnia FAS.
Więcej -->
Swieto chleba FAS 2020 (3) Swieto chleba FAS 2020 (8)
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi: Warsztaty techniczne "Złota rączka" - drobne prace naprawcze  w ramach realizacji projektu pt. "Rodzina to podstawa -program wsparcia rodzin w Gminie Piecki''  realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszono w dniu:
22.09.2020 - Zapytanie ofertowe
22.09.2020 - Załacznik nr 1  - oferta
22.09.2020 - Załącznik nr 1a - Oświadczenie
22.09.2020 - Załącznik nr 1b - Klauzula
22.09.2020 - Załącznik nr 1c - Oświadczenie o niekaralności
30.09.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert (brak ofert
Projekt socjalny „Uczę się i pomagam innym”

W okresie wakacji 5 wolontariuszek z Punktu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach projektu socjalnego „Uczę się i pomagam innym” wykonały maseczki ochronne w ilości 20 sztuk dla siebie, swoich rodzin i seniorów. Maseczki te za pośrednictwem opiekunek środowiskowych zostały przekazane seniorom, którzy są objęci usługami opiekuńczymi,
Maseczki - Wolontariusze 2020 (2) Maseczki - Wolontariusze 2020 (7)
Więcej-->
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych
Więcej-->
Zapytanie ofertowe
na świadczenie usługi: Warsztaty techniczne "Złota rączka" - drobne prace naprawcze  w ramach realizacji projektu pt. "Rodzina to podstawa -program wsparcia rodzin w Gminie Piecki''  realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszono w dniu:
01.10.2020 - Zapytanie ofertowe
01.10.2020 - Załacznik nr 1  - oferta
01.10.2020 - Załącznik nr 1a - Oświadczenie
01.10.2020 - Załącznik nr 1b - Klauzula
01.10.2020 - Załącznik nr 1c - Oświadczenie o niekaralności
12.10.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert
13.10.2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Komunikat 08/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
W dniu 29 października 2020 roku dyżur w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym
konsultanta ds. uzależnień i współuzależnień
p. Sławomira Kołakowskiego został odwołany.
Komunikat 09/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci  Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

Hasło lokalne "Młody człowieku PRZEMOC ma różne oblicza"
      
Tradycyjnie jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci 19 listopada  oraz Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 20 listopada.
Więcej-->
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

Gmina  Piecki wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Więcej-->
TYDZIEŃ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RAMACH KAMPANII "BIAŁA WSTĄŻKA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający  w Gminie Piecki  zainicjował współpracę różnych instytucji i organizacji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w celu włączenia się do Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka”.
Więcej-->
Komunikat 10/2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności KIS
PROJEKT SOCJALNY ,,Być bliżej Seniorów ”


Co roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbywały się spotkania wigilijne dla osób samotnych, starszych. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią, takie spotkanie nie mogło się odbyć w tym roku.
Byc blizej seniora (3) Byc blizej seniora (4)
Więcej-->