Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przystąpił do projektu "System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON". W ramach tego projektu przekazany został  nieodpłatnie tablet dla GOPS Piecki który ma służyć wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w ubieganiu się o środki PFRON drogą elektroniczną, a ponadto przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, które dotyka wiele osób z niepełnosprawnościami. W ramach Umowy z GOPS Piecki udostępniono również bezpłatny i mobilny internet, a tablet pracownik GOPS może również zabierać ze sobą w teren, aby pomagać składać wnioski do PFRON osobom z niepełnosprawnościami również w ich środowisku domowym. Z urządzenia można również skorzystać w siedzibie GOPS Piecki tj.  w świetlicy Klubu Integracji Społecznej zgłaszając się do Pani Agnieszki Wasyk - koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

Telefon: (89) 741-38-90


Dodatkowe informacje:
Wszystko o Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) ------->
Formy wsparcia zgodne z rodzajem orzeczenia o niepełnosprawności ------->
Szkolenia on-line (Materiały wideo) ------->
Jak założyć profil zaufany przez internet aby korzystać z systemu SOW ------->
Jak założyć profil zaufany w punkcie potwierdzającym aby korzystać z systemu SOW ------->