Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach we współpracy z  Grupą Samopomocową AA ,,Nadzieja” w Pieckach  organizuje w dniach   20 luty - 4 marca 2019 r. III obchody " Gminnych Dni Trzeźwości" które będą objęte honorowym patronatem przez Wójta Gminy Piecki Panią Agnieszkę Kurczewską.
W ramach tych obchodów odbędą się:
- wystawa prac, uczniów szkół z naszej gminy, które brały udział w programie "DOMOWI DETEKTYWI- JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE", organizowanych przez GOPS, w ramach realizacji  GPP i RPA,
- spotkania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uczniami szkół  podstawowych w naszej gminie,
- spotkania Grupy AA, projekcje filmów edukacyjno-profilaktycznych w świetlicy GOPS w Pieckach,
- spotkanie z konsultantem ds. uzależnień i współuzależnień,
- gminne Spotkanie Trzeźwościowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych, członków rodzin oraz zaproszonych gości,
- projekcja filmów dla młodzieży- wolontariuszy o tematyce uzależnień.
Przy organizacji tych obchodów współpracujemy ze Szkołą Podstawową  im. Karola Wojtyły w Pieckach, członkami GKP i RPA oraz z Parafią  p.w.   Matki Bożej Różańcowej w Pieckach.

Bliższe informację pod numerem telefonu 89 613-26-03 (Katarzyna Kozak).
Zapraszamy do udziału w obchodach "III Gminnych Dni Trzeźwości"
(poniżej znajduje się program)

Sporządziła:
Katarzyna Kozak


Program obchodów III Gminnych Dni Trzeźwości