Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Ekonomia Społeczna w GOPS w Pieckach
COFNIJ-->
DORADZTWO EKSPERCKIE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH

W czerwcu 2018r. Gmina Piecki została laureatem drugiej edycji konkursu ogłoszonego przez ROPS pod hasłem ,,Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie Warmińsko-Mazurskim”. W związku z tym Gmina Piecki objęta została cyklem nieodpłatnego doradztwa eksperckiego z zakresu zadań publicznych podmiotem ekonomii społecznej. Wsparcia doradczego udzielała Agnieszka Nowak - ekspert reprezentujący firmę 2 BA Agnieszka Nowak z Nysy. Odbyły się trzy spotkania, 30.10.2018 oraz 26.02.2019 i 27.03.2019. Tematem pierwszego spotkania były zagadnienia wprowadzające, kontekst związany z polityką i strategią danej jednostki samorządowej, wskazanie korzyści i form współpracy z PES-ami i NGO-sami. Na kolejnym spotkaniu były omawiane zagadnienia tematyczne związane z zlecanie zadań podmiotem ekonomii społecznej, bariery we współpracy i sposoby ich pokonywania. Ostatnie spotkanie dotyczyło zagadnień prawno-organizacyjnych, prezentacji wdrożeń w JST w innych regionach i ocena stanu współpracy JST z PES-ami i NGO-sami. W spotkaniach uczestniczyło 20 osób. Uczestnikami spotkań doradczych byli pracownicy GOPS w Pieckach, Urzędu Gminy w Pieckach, Szkół Podstawowych z Piecek, Nawiad, Dłużca i Krutyni, a także przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP z Kętrzyna i Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a także z lokalnych instytucji tj. Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, ZGKiM, GOKSiR ,,Pegaz”, Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek”, Zespołu Placówek Oświatowych i Spółdzielni Handlowej. Doradztwo eksperckie odbywało się w ramach projektu ,,Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Sporządziła: Agnieszka Wasyk