Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
AKTUALNOŚCI 2019
Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim” w GOPS w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach przyłączył się do realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który jest Beneficjentem projektu realizowanego w Partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy i Fundacją Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tytuł projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko-mazurskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie i utrwalenie kompetencji informatycznych, w tym korzystanie z Internetu przez 1800 dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w tym 1712 osób powyżej 65 roku życia.
Cel zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania rozwojowe, realizowane w dwóch podstawowych zadaniach:
-szkolenia,
-działania animacyjne.
Okres realizacji projektu od 01.03.2018 r. do 28.02.2020 r.
Gmina Piecki jest jedną z 61 gmin w województwie warmińsko-mazurskim, które włączone zostało w realizacji programu.

Pierwsze zajęcia odbędą się w GOPS w Pieckach w dniu 5 lipca 2019 r. o godzinie 9.00 - 12:00     w świetlicy Klubu Integracji Społecznej

Sporządziła:
Agnieszka Wasyk
Szkolenia dla osob 65 Szkolenia dla osob 65 (2)