Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
2019
COFNIJ-->
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów

   W świetlicy KIS w GOPS Piecki w dniu 05.07.2019 odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu ,,Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów'',   realizowany przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie i utrwalenie kompetencji informatycznych w tym korzystanie z internetu. Projekt przeznaczony jest dla osób powyżej 65 roku życia, którzy po ukończonym szkoleniu otrzymają tablet.
Do projektu przystąpiła grupa 12 osób należących do Stowarzyszenia Acitve Seniors in Piecki ,,Iskierka Nadziei oraz Związku Emerytów i Inwalidów ,Koło nr. 1 Piecki. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa , Działanie : 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


Sporządził:
Agnieszka Wasyk
Szkolenia komputerowe dla seniorów (1) Szkolenia komputerowe dla seniorów (2) Szkolenia komputerowe dla seniorów (3)