Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
STRONA GŁÓWNA-->
REJESTR PLACÓWEK DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ŚWIADCZĄCE USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE
PODMIOTY REALIZUJACE PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA SPRAWCOW PRZEMOCY W RODZINIE W WOJEWODZTWIE WARMINSKO-MAZURSKIM