Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Projekt "Aktywni i kompetentni w gminie Piecki" oficjalnie wystartował

W dniu 16 października 2017r. w Klubie Integracji Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie rozpoczynając realizację projektu „Aktywni i kompetentni w gminie Piecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Banku Żywności w Olsztynie, Wójt Gminy Piecki, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, Uczestnicy Projektu, Pracownicy socjalni oraz koordynator Klubu Integracji Społecznej.
Obecni na spotkaniu dowiedzieli się jaka ścieżka reintegracji zawodowej jest otwierana w ramach realizacji w/w projektu. Uczestnicy Projektu będą uczestniczyć w zajęciach indywidualnych z psychologiem, brokerem edukacyjnym, oraz zajęciach grupowych z poszczególnymi specjalistami. Dla wybranych osób będzie możliwość odbycia staży, natomiast pozostali uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursach i szkoleniach zawodowych. Pierwsze zajęcia odbędą się już 26 i 27 października 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.

Sporządziła: Agnieszka Marszałek
Aktywni i kompetentni w gminie Piecki (1) Aktywni i kompetentni w gminie Piecki (2)
COFNIJ-->